Českobratrská církev evangelická

v OLEŠNICI a PROSETÍNĚ


Nedej se přemoci zlem,
   ale přemáhej zlo dobrem.
                               Řím 12:21